Werk En Vrije Tijd: Question Preview (ID: 9541)


Below is a preview of the questions contained within the game titled WERK EN VRIJE TIJD: Het Spel Voor Jongeren Om Meer Te Weten Te Komen Over Werken Als Student En Het Leven In De Vrije Tijd. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Wat is het antwoord?
a) Juist
b) 42
c) Fout
d) Olifant

Hoeveel is 625 min 275
a) 375
b) 425
c) 350
d) 300

Kan je als student gratis naar de bib?
a) Ja
b) Ja, als je jonger bent dan 18 jaar
c) Neen
d) Ja, als je minstens 16 uur per week les volgt

Als leerling ben je verplicht tijdens je vrije momenten tijd vrij te maken voor huiswerk.
a) Neen, als ik een belangrijke topsport beoefen
b) Ja, altijd
c) Ja, zolang de leerkracht voldoende tijd voorziet
d) Neen, nooit

De provincies van Vlaanderen voorzien uitleendiensten voor o.a. sport-en spelmateriaal.
a) Ja, dit is gratis
b) Ja, hiervoor moet je wel betalen
c) Ja, maar enkel voor jeugdkringen
d) Neen

Op hoeveel uur pauze heb je recht als je jonger bent dan 18 en langer dan 6uur zonder onderbreking werkt?
a) half uur
b) een uur
c) een uur en een half
d) twee uur

Wat is het minimumloon voor een student van 16 jaar en jonger?
a) 920,89 euro
b) 1.030,68 euro
c) 1.472,40 euro
d) 2.056,58 euro

Mag je een studentenjob doen via een studentenovereenkomst als je deeltijds onderwijs volgt?
a) Ja, heel het jaar door
b) Ja, maar enkel in de schoolvakanties
c) Neen
d) Ja, als ik niet werk met een deeltijdse stageovereenkomst

Mag je met een studentenovereenkomst aangeworven worden als je al meer dan 6 maanden werkt?
a) ja
b) neen
c) ja, als ik minstens 15 uur les volg
d) ja, als ik minstens 15 uur les volg en minstens 15 jaar ben

Hoe oud moet je zijn om een studentenjob te kunnen doen via een studentenovereenkomst?
a) 14
b) 15
c) 16
d) 17

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 9541 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register