Novell: Question Preview (ID: 9383)


Below is a preview of the questions contained within the game titled NOVELL: ... To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Kuidas defineeritakse mõiste novell?
a) Luulevorm, mis pärineb keskaegsest itaalia kirjandusest.
b) Õpetliku või pilkava sisuga eepiline lühiteos, kas värssides või proosas
c) Tiheda sündmustiku ja väheste tegelastega jutustus, lõpus on puänt.
d) Tõsise konflikti ja elulise sündmustikuga näidend.

Milline teos siit on novell?
a) Väike Illimar
b) Kuristik rukkis
c) Popi ja Huhuu
d) Läänerindel muutuseta

Tuntud novellimeister?
a) Ženja Fokin
b) August Gailit
c) Annely Peebo
d) Jassi Zahharov

Novell on
a) proosa lühivorm
b) suuliselt edasikantav jutustus, mis räägib mingi koha või eseme päritolust.
c) lugu, mille tegelasteks on üleloomulikud olendid - jumalad, loom-inimesed, heerosed
d) lühike luuletus

Milline siit ei ole novelli tunnus?
a) lõpus puänt
b) 14 värsirida
c) tihe sündmustik
d) vähe tegelasi

Milline siit ei ole tuntud novelliliik?
a) jutustav novell
b) psühholoogiline novell
c) sümbolnovell
d) kinonovell

Milline siit ei ole Friedebert Tuglase novell?
a) Hingemaa
b) Siil
c) Hunt
d) Hein

Kust oli pärit novellikirjanik Friedebert Tuglas?
a) Ahjalt
b) Tapalt
c) Viljandist
d) Jõhvist

Kuna saabus Franz Kafka suurem kuulsus?
a) Vanaduspõlves
b) Kooliealisena
c) Pärast esimese teose avaldamist
d) Pärast surma

Milline siit ei ole Franz Kafka novell?
a) Metamorfoos
b) Karistuskoloonias
c) Maa-arst
d) Saatus

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 9383 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register