Novell (1): Question Preview (ID: 9363)


Below is a preview of the questions contained within the game titled NOVELL (1): Tekstimäng Teemal NOVELL. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Kas novell piirdub harilikult ühe keskse teemaga?
a) Jah
b) Ei
c)
d)

Millel põhineb klassikaline novell?
a) Tegevus toimub alati Prantsusmaal
b) Tegevus toimub alati kindlal aastaajal
c) Põhineb alati tõsielul
d) Põhineb alati kindlal süžeeskeemil

Mida jälgitakse novelli sündmustiku kõrvalt?
a) Inimeste eluolu teatud ajastul
b) Tegelaste siseelu ja omavahelisi suhteid
c) Kirjeldatakse palju ilmastikku ja loodust
d) Tegelaste lemmikloomade tegemisi

Otsi internetist, kes on novelližanri looja.
a) Francesco Petrarca
b) Arthur Conan Doyle
c) Giovanni Boccaccio
d) Nikolai Gogol

Milline on novelli sündmustik?
a) Sündmusterohke
b) Sündmustevaene
c)
d)

Millega lõpeb novell?
a) Konklusiooniga
b) Õnneliku lõpuga
c) Alati peategelase surmaga
d) Püändiga

Novellis on..
a) alati 12 tegelast
b) palju tegelasi
c) vähe tegelasi
d) tegelasteks loomad

Kes neist oli tuntud Eesti novellimeister?
a) Toivo Kivistik
b) August Gailit
c) Ellen Niit
d) Oskar Luts

Mille lühivorm novell on?
a) Proosa
b) Eepika
c) Romaani
d) Muinasjutu

Mitmendal sajandil tekkis novell?
a) 12. sajandil
b) 13. sajandil
c) 14. sajandil
d) 15. sajandil

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 9363 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register