Gyűrűsférgek: Question Preview (ID: 9266)


Below is a preview of the questions contained within the game titled GYűRűSFéRGEK: A Gyűrűsférgek Törzsének Jellemzői. A Földigiliszta és Az Orvosi Pióca. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Gyűrűsférgek - Melyik a kakukktojás?
a) féregmozgás
b) bőrizomtömlő
c) zsigerzacskó
d) szelvényezettség

Mi NEM kapcsolódik a gyűrűsférgek kültakarójához?
a) légzés
b) mozgás
c) fényérzékelés
d) táplálkozás

A pióca melyik végén található tapadókorong?
a) az elülsőn
b) a hátulsón
c) mindkettőn
d) egyiken sem

Hogyan nevezik még a piócát?
a) cakó
b) hidra
c) acsa
d) nadály

Melyikük NEM gyűrűsféreg?
a) orvosi pióca
b) földigiliszta
c) pajor
d) tubifex

Milyen anyagot tartalmaz az orvosi pióca nyála?
a) allergén
b) véralvadásgátló
c) izomösszehúzó
d) gyulladáskeltő

Mivel lélegeznek a gyűrűsférgek?
a) tüdővel
b) kopoltyúval
c) légcsövekkel
d) nyálkás bőrükön keresztül

Milyen hosszú a gyűrűsférgek bélcsatornája?
a) mint a testhosszuk
b) kb. 10 cm
c) maximum 20 cm
d) a testhosszuk kétszerese

Melyik NEM jellemző minden gyűrűsféregre?
a) szelvényezett test
b) bőrizomtömlő
c) élősködés
d) nyálkás bőr

A GYŰRŰSFÉRGEK melyik rendszertani kategória?
a) ország
b) törzs
c) osztály
d) család

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 9266 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register