Que Tal Unidad 6 Question Preview (ID: 8417)


Test Review.[print questions]

la bombilla
a) lightbulb
b) microwave oven
c) faucet
d) dishwasher

blender
a) grifo
b) lavaplatos
c) licuadora
d) batidora eléctrica

mixer
a) grifo
b) lavaplatos
c) licuadora
d) batidora eléctrica

oven
a) estufa
b) grifo
c) lavapltos
d) horno

Voy a abrir la
a) estufa
b) caja
c) cama
d) bombilla

Papa necesita un ? para la batidora eléctrica
a) lata
b) grifo
c) bombilla
d) bol

El ? de Lisa tiene un grifo nuevo.
a) lavaplatos
b) refrigerador
c) fregadero
d) horno

drawer
a) gaveta
b) lata
c) bombilla
d) caja

La ? de Coca-Cola está fría.
a) lavaplatos
b) lata
c) refrigerador
d) gaveta

Juan necesita un ? para cocinar Spaghettios.
a) refrigerador
b) gabinete
c) casa
d) abrelatas

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 8417 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register