Excel_alapok: Question Preview (ID: 7809)


Below is a preview of the questions contained within the game titled EXCEL_ALAPOK: Ellenorzo Kerdesek .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Melyik jelöl létezö cellát az Excel 2003 táblázatban?
a) B80000
b) ZZ510
c) 100AA
d) IO10

Egy Munkafüzetben hány darab Munkalap lehet maximum?
a) 3
b) 100
c) 255
d) 1

Melyik nem létezö cellaformátum?
a) Könyvelöi
b) Képlet
c) Szám
d) Különleges

Képletek másolhatósága terén melyik nem létezö címzés?
a) Szuper
b) Vegyes
c) Abszolút
d) Relatív

Melyik állítás hamis?
a) Az ÁTLAG függvény használatához csak a cellatartományt kell kijelölni, ahol számolunk.
b) A HA függvénynek 1 igaz és 1 hamis ága van.
c) A NAGY függvénynek 2 argumentuma van.
d) Az ÁTLAG függvény meghívásakor a cellatartományt és a cellák számát is meg kell adni.

Melyik állítás igaz?
a) A cellákban is szabadon módosítható a betü stílusa, típusa, mérete, színe, stb.
b) A cellákban megadható a kiskapitális különleges hatás is.
c) Ha egy sor szélességét megnöveljük, az az oszlop összes cellájának méretét módosítani fogja.
d) Ha az oszlop szélességét növeljük, az csak az elsö cella méretét módosítja.

Melyik állítás hamis?
a) A táblázat munkaterületén elhelyezhetö rajzolt objektum.
b) A táblázat cellájába beszúrható kép.
c) A táblázat munkaterületén elhelyezhetö diagram.
d) A táblázat munkaterületén elhelyezhetö WordArt felirat.

Melyik érvényes hivatkozás?
a) A:B
b) A2:A3;A5:B8
c) A23_32A
d) A;3:A:10

Melyik létezö függvénykategória?
a) Szám
b) Egyéni
c) Makró
d) Mátrix

Az 55 hogy nézne ki az alábbi egyéni cellaformátumban: 0,00"fitying" ?
a) 55 fitying
b) 55,00fitying
c) 0,55 fitying
d) 55,00

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 7809 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register