Hattertarak: Question Preview (ID: 7757)


Below is a preview of the questions contained within the game titled HATTERTARAK: Ipari Szakközépiskola és Gimnázium Tanulóinak .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Melyik szó nem kapcsolódik a háttértárakhoz?
a) adathordozó
b) driver
c) OCR
d) Blu-ray

Mit jelent háttértárak esetében a kapacitás?
a) Mekkora a háttértár.
b) A tárolható adatmennyiség nagysága.
c) Mennyi áramot fogyaszt a háttértár
d) Megadja a hozzáférési időt

Mennyi információ fér el egy 3,5'' HD floppyn
a) 1 GB
b) 1,43 MB
c) 1,45 MB
d) 1,44 MB

Miként rövidítjük a merevlemezt?
a) FD
b) CD
c) HDD
d) DVD

Mit nevezünk clusternek?
a) A merevlemez logikailag összetartozó szektorait.
b) A merevlemez felületén található koncentrikus köröket.
c) A merevlemez felületén lévő mágneses réteget.
d) A merevlemezben található lemezkorongokat.

Melyik állítás hamis?
a) A hajlékonylemez felületét sávokra és szektorokra osztjuk.
b) A merevlemez kapacitása nagyobb a floppyénál.
c) A háttértárak 3 nagy csoportja: mágneses, optikai, félvezető
d) A merevlemez csak a számítógép belsejében helyezkedhet el.

Melyik állítás nem igaz az optikai tárolókra?
a) Az adatokat lézerfény segítségével tárolják.
b) Az adatok törlését nem teszik lehetővé.
c) Az adatok módosítását nem teszik lehetővé.
d) Legalább 184 MB adat tárolására képes

Mit jelent az EEPROM rövidítés?
a) Olyan memória melyet csak olvasni tudunk.
b) Olyan memória melynek csak a számítógép bekapcsolt állapotában őrzi meg az információt.
c) Olyan memória, mely gyorsítja az operatív memória és a HDD közötti kommunikációt.
d) Olyan memória, mely tartalma elektronikus úton újraírható.

A háttértárak mely osztályába sorolható a pendrive?
a) Mágneses
b) Optikai
c) Félvezető
d) Egyikbe sem.

A háttértárak mely osztályába sorolható a DVD?
a) Mágneses
b) Optikai
c) Félvezető
d) Egyikbe sem.

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 7757 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register