Prazgodovinska Umetnost, Kiparstvo In Slikarstvo+kovinske Dobe: Question Preview (ID: 6982)


Below is a preview of the questions contained within the game titled PRAZGODOVINSKA UMETNOST, KIPARSTVO IN SLIKARSTVO+KOVINSKE DOBE: Kiparstvo In Slikarstvo .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

kaj prikazuje relief na vaški situli?
a) prihod svečenikov na konjih in z vozovi,
b) slavje, kultni obred s pitjem in žrtvovanjem,
c) živali, gorske koze,ptice, jeleni in levinja s človeško nogo v ustih
d) vse naštete

kako je bila vaška situla narejena?
a) ulita je iz železa, nanjo je tolčen tanek bron, tako, da izstopi
b) iz gline
c) iz železa
d) iz brona

kateri od naslednjih predmetov je najstarejši?
a) Trundholmski sončni voz, Danska(kovinski, kultni kipec, voz s konjem in krogom prekritim z zlatom)
b) vaška situla, situlska umetnost, alpe, torevtika, namenjena pitju obrednih pijač
c) okrašeni predmeti lj. barje, kovina,simbolizirajo položaj v hierarhični družbi, okrašeni in uporabni
d) antropomorfna figurica, Lj. barje, človeška oblika, okrašena z gravurami, keramika, obredna figura

novi tipi naselij v kovinskih dobah so
a) kolišča in gradišča, Koliščarska naselja, Ljubljansko barje, zgrajeno na kolih na vodi
b) ameriška naselja, kjer otroci tečejo po cestah in imajo vse hiše urejene vrtičke
c) piramidna naselja, naselje faraonov
d) slumi, naselja kakršna dandanes poznamo v Braziliji

odkritje kovin prinese
a) družbene sloje(vojskovodje, obrtniki, vladarji), sužnje(poraženi sovražniki), baker, bron, železo,
b) boljše posode za hrano in bolj kvaliteten pribor
c) zelo lepe ogrlice
d) boljše ječe, saj so bile lesene prešibke da bi zadrževale upornike

za slikarstvo vemo, da...
a) vse od naštetih + uporabljajo čopiče, pihalnike, naravne barve(oglje, zemlja, glina)
b) je znan primer Lovski prostor, Çatalhöyük (6,000pr.n.št.)
c) so tehnike: freska, obarvana gravura/relief in je podlaga naravnih oblik
d) je monumentalno (velikih razsežnosti) in da so motivi kultni, z narave,

poznajo...
a) reliefe in oble plastike,
b) kipe v naravni velikosti
c) kramp in motiko
d) jankota in metko

Poznamo 2 veneri, to sta
a) Willendorfska Venera(25,000-20,000p.n.š)in Venera iz Laussela(20,000p.n.š, poudarjeni sploni organi)
b) planet venera in Venera iz Laussela(20,000p.n.š, poudarjeni sploni organi)
c) sosedova psička in Venera iz Laussela(20,000p.n.š, poudarjeni sploni organi)
d) planet venera in Willendorfska Venera(25,000-20,000p.n.š)

kiparstvo ima kultno naravo, kipci so povezani
a) s čaščenjem plodnosti in rodovitnosti
b) s čaščenjem moških
c) s čaščenjem ljudi
d) z lesom in kamnom

uporabljajo...
a) kamen, kosti rogove
b) kamen, glino, rogove
c) glino, rogove, les
d) kamen, les, glino

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 6982 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register