Sjabbat: Question Preview (ID: 6266)


Below is a preview of the questions contained within the game titled SJABBAT: Weet Jij Alles Van Sjabbat? Kies Een Spelletje En Beantwoord De Vragen .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Wanneer begint de Sjabbat?
a) Vrijdagmiddag
b) Vrijdagavond
c) Zaterdagochtend
d) Zaterdagmiddag

Wat is Hamotsi?
a) Zegenspreuk over het licht
b) Zegenspreuk over de sjabbat
c) Zegenspreuk over de wijn
d) Zegenspreuk over het brood

Sjabbat eindigt als er ...hoeveel sterren aan de hemel staan?
a) 1
b) 3
c) 6
d) 9

Wat is een siddoer?
a) Gebedenboek
b) Gebedskleed
c) Gebedsrol
d) Hoofddeksel

Wat zijn tsitsit?
a) Vlechtkaarsen
b) Israelische muntsoort
c) vlechtbroden
d) Touwtjes aan de tallit

Op welke leeftijd wordt een Joods meisje Bat Mitswa?
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15

Op welke leeftijd wordt een Joodse jongen Bar Mitswa?
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15

Hoe noem je de kast in de synagoge waar de Torarol in staat?
a) Bima
b) Ner tamid
c) Aron Hakodesj
d) Brit mila

Wat dragen Joodse mannen op hun hoofd?
a) Kipa
b) Pet
c) Bima
d) Aron

Wat wenst men elkaar op Sjabbat?
a) Veel plezier
b) Sjawoea tov
c) Sjabbat sjalom
d) Gut woch

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 6266 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register