Kelaynak 53 Question Preview (ID: 60908)


Diş. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Aşağıdaki maddelerden hangisi ekstraselüler sıvı hacmini ölçmek için kullanılır?
a) Antipirin
b) Evans mavisi
c) Albümin
d) İnülin

Aşağıdaki hücrelerden hangisinin fonksiyon kaybı, otoimmün hastalık gelişimi açısından en fazla risk oluşturur?
a) Th1
b) B lenfosit
c) Regülatör T hücresi
d) Plazma hücresi

Aşağıdaki lezyonlardan hangisinin etiyolojisinde HPV yer almaz?
a) Oral skuamöz hücreli karsinom
b) Heck hastalığı
c) Verruka vulgaris
d) Kıllı lökoplaki

Aşağıdakilerden hangisi non-Hodgkin lenfoma etiyolojisinde yer almaz?
a) Sjögren sendromu
b) Epstein-Barr virus
c) Orak hücreli anemi
d) AIDS

Aşağıdaki durumlardan hangisinde infektif endokardit profilaksisi gerekmez?
a) Protetik kalp kapağı olması
b) Koroner arter anjiyoplasti yapılmış olması
c) İnfektif endokardit hikâyesi olması
d) Konj. kalp hastalığının onarılmış ancak rezidüel defektlerin bulunuyor olması

Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi santral sinir sisteminde bulunmaz?
a) Mikroglia
b) Astrosit
c) Oligodendrosit
d) Schwann hücresi

Isıya duyarlı tıbbi cihazların sterilizasyonu için kullanılan, alkilleyici özelliği ile etki gösteren ve kullanım öncesi cihazın mutlaka havalandırılmasının gerektiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Otoklavlama
b) Pastör fırını uygulaması
c) Etilen oksit sterilizasyonu
d) Hidrojen peroksit sterilizasyonu

I.Fungal enfeksiyonlar II.Granülomatöz hastalıklar III.BCG aşısı IV. Sarkoidoz Yukarıdakilerden hangileri lenf nodu kalsifikasyonuna yol açabilir?
a) I, II, III ve IV
b) I, III ve IV
c)
d)

Dentin aşırı hassasiyeti tedavisinde kullanılan aşağıdaki ajanlardan hangisi sinir desensitizasyonu yaparak etki eder?
a) Glutaraldehit
b) Potasyum nitrat
c) Potasyum okzalat
d) Florür

I.Doğal şeker alkolüdür. II.Streptococcus mutans tarafından fermente edilemez. III.Biyofilm içindeki Streptococcus mutans miktarını azaltır. Ksilitol ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a) I, II ve III
b) Yalnız II
c) II ve III
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 60908 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register