Kelaynak 50 Question Preview (ID: 60892)


Asd. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Aşağıdaki bakterilerden hangisinin laboratuvar tanısında PYR hidroliz testi pozitifliğinden yararlanılması en olasıdır?
a) Enterococcus faecalis
b) Streptococcus pneumoniae
c) Staphylococcus saprophyticus
d) Staphylococcus aureus

Brill-Zinsser hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Orientia tsutsugamushi
b) Coxiella burnetii
c) Rickettsia conorii
d) Rickettsia prowazekii

Enfekte ettiği inek ve koyun vb çiftlik hayvanlarının plasentasında yüksek konsda bulunan, aerosollerinin inh ile insanlara bulaşabilen ve gebelerde spontan düşüklere yol açabilen en olası bakteri aşağıdakilerden?
a) Moraxella catarrhalis
b) Coxiella burnetii
c) Streptococcus bovis
d)

Alerjik sinüzitli ve immünsupresif tdvi alan bir hastadan alınan sinüs asp materyalinin mikrosk incelemesinde; hif, hifin ucundaki vezikülün çevresini tümüyle saran konidia ve Charcot-Leyden kristalleri. Kültürde siyah koloniler. En olası etken?
a) Rhizopus oryzae
b) Absidia corymbifera
c) Aspergillus niger
d) Sporothrix schenckii

Aşağıdakilerden hangisi Tinea nigra’nın etkenidir?
a) Malassezia furfur
b) Microsporum cookei
c) Hortaea werneckii
d) Trichophyton rubrum

Aşağıdaki parazitlerden hangisinin balıkta bulunan larvalarının insanlar tarafından alınmasının akut alerjik belirtilere neden olması diğerlerine göre daha olasıdır?
a) Anisakis simplex
b) Fasciola hepatica
c) Wuchereria bancrofti
d) Necator americanus

Hâlsizlik, iştahsızlık ve sarılık şik ile gelen bir hnın hepatobiliyer USsinde safra yollarında genişleme. ERCP’de, safra yollarından 2-3 cm uzun uğunda, 1 cm genişliğinde yaprak şeklinde bir organizma çıkarılıyor. En olası parazit?
a) Echinococcus granulosus
b) Fasciola hepatica
c)
d)

Kontamine içme suyunun içilmesiyle bulaşan, yerleştiği derin bağ dokusunda bir yıl içinde olgunlaşan ve dişileri yumurtalarını bırakabilmek için dermise göç eden en olası parazit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dracunculus medinensis
b) Onchocerca volvulus
c) Loa loa
d) Toxocara canis

Kriyoglobulinemik vaskülit tip-II tanısı konan bir hastada aşağıdaki virus enfeksiyonlarından hangisinin öncelikli olarak düşünülmesi en uygundur?
a) EBV
b) HIV
c) CMV
d) HCV

Lenfoma n izlenen 35 yaş E hasta; kr öksürük, balgam, ateş ve kilo kaybı şik. AC grde kavite var hstnın bronks ile alınan örnek kltürnde, 48 saat sonrası, modifiye aside dirençli, gram pozitif kok-kokobasil.Mukoid koloniler eskidikçe somon-pembe renk
a) Mycobacterium tuberculosis
b) Rhodococcus equi
c)
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 60892 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register