Kelaynak 04 Question Preview (ID: 59470)


Vahvah.

Organofosfat zehirlenmesinde aşağıdaki enzimlerden hangisinin plazmadaki aktivitesinin ölçülmesi tanıya yardımcı olur?
a) amilaz
b) psödokolinesteraz
c)
d)

Boğmaca şüphesi olan bir çocuk hastadan mikrobiyolojik tanı için alınması gereken en uygun örnek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nasofarengeal aspirat
b)
c)
d)

Haemophilus influenzae tip B aşısı hangi tip bir aşıdır?
a) Canlı atenüe
b) İnaktive edilmiş
c) Konjuge
d) Toksoid

58 yaşındaki erkek hastada, abdominal cerrahi sonrası peritonit gelişiyor. Klindamisin ve seftazidim ile tedaviye başlanan hastada, bir hafta sonra karın krampları ile birlikte ishal başlıyor ve ateş 38 oC. Dışkıda kan ve mukozada beyaz plaklar var.
a) Entamoeba histolytica
b) Clostridium difficile
c)
d)

Yüksek ateş ve öksürük ile başvuran 63 yaşındaki erkek hastanın diyabet hastası olduğu ve düzenli olarak termal bir havuzu kullandığı öğreniliyor. AC grafisinde multilobar konsolidasyon alanları. Bronşiyal yıkama sıvısı gram boyamada herhangi mo yok.
a)
b)
c) Legionella pneumophila
d)

8 yaşındaki erkek çocuk, gözlerinde aniden gelişen kızarıklık, ateş ve boğaz ağrısı şikâyetleriyle aile hekimine getiriliyor. Çocuğun öyküsünde okulunda benzer şikâyetleri olan başka öğrencilerin de olduğu bilgisi var. En olası etken?
a) Adenovirus
b) Herpes virüs
c)
d)

Aşağıdaki mantarların hangisine bağlı gelişen sistemik enfeksiyonlarda, serumda mannan antijeni ve anti-mannan antikorunun birlikte varlığının araştırılması tanıya yardımcı olabilir?
a)
b) Candida
c)
d)

Aşağıdakilerden hangisinin düşük dozda sürekli tüketiminin karaciğer kanserine yol açması en olasıdır?
a)
b)
c) Aflatoksin
d)

Antikor-bağımlı hücresel sitotoksisite olayında, antikor ile kaplı hücreleri ortadan kaldıran immün sistem elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğal öldürücü (NK) hücreler
b)
c)
d)

Yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastanın burnunda metisiline dirençli Staphylococcus aureus saptandığı zaman hastanın dekontaminasyonu için aşağıdaki önlemlerden hangisi?
a)
b)
c) nasal mupirosin (%2) verilmeli
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 59470 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register