Kelaynak1 Question Preview (ID: 59409)


Vahvah.

Santral sinir sisteminde bulunmayan glia hücresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Satellit hücresi
b) Ependim hücresi
c) Astrosit
d) Oligodendrosit

Sağlıklı ancak düzenli ve sık aralıklarla egzersiz yapmayan bir insan için, şiddeti giderek artan bir egzersizde, maksimal oksijen tüketimini belirleyen temel faktör hangisidir?
a) Kalbin debisi
b) Kasların mitokondri içeriği
c)
d)

Lingula pulmonis aşağıdaki akciğer loblarından hangisine ait bir yapıdır?
a) ght
b) wsd
c) Sol akciğer üst lob
d)

Nervus axillaris hasarında aşağıdaki kaslardan hangisinin felci görülür?
a) asdvsd
b) Musculus deltoideus
c)
d)

Sağ el bileğinde ekstansiyon kaybı olan 20 yaşındaki erkek hastada “düşük el” belirtisi görülüyor. Bu hastada zedelenmiş olması en olası anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nervus radialis
b) Nervus medianus
c)
d)

Serum protein elektroforezinde oluşabilen beta-gama köprüleşmesi aşağıdaki patolojilerin hangisinde görülür?
a) asd vsd
b) Karaciğer sirozu
c)
d)

Havayla temas sonucu idrar renginin koyu kahverengiye dönüşmesi, bağ dokusunda siyah pigment birikimi ve homogentisik asit oksidaz defekti ile karakterize amino asit katabolizma bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fenilketonüri
b) Alkaptonüri
c)
d)

Anaerobik kültür istemi yapılan aşağıdaki örneklerden hangisi laboratuvar tarafından reddedilir?
a) Apse aspirasyon materyali
b) Maksiller sinüs aspirasyon materyali
c) Kemik iliği aspirasyon materyali
d) Bronkoalveoler lavaj

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi IgA proteaz salgılayıp sekretuvar IgA’yı parçalayarak mukoza invazyonu yapar?
a) Staphylococcus aureus
b) Streptococcus pyogenes
c) Escherichia coli
d) Neisseria gonorrhoeae

Kistik fibrozis hastalarının solunum yollarında kolonize olması durumunda akciğer transplantasyonu için kontrendikasyon yaratması en olası bakteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) asd vas
b) Burkholderia cepacia complex
c)
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 59409 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register