รำวงมาตรฐาน Question Preview (ID: 56654)


ประวัติความเป็นมา ชุดการแต่งกาย เครื่องดนตรี เพลงร้องท่ารำ.

เพลงงามแสงเดือน ใช้ท่ารำใด
a) สอดสร้อยมาลา
b) ชักแป้งผัดหน้า
c) รำส่าย
d)

รำวงมาตรฐาน มีเพลงทั้งหมดกี่เพลง
a) 10
b) 11
c) 12
d)

รำวงมาตรฐาน มีท่ารำ อยู่ทั้งหมดกี่ท่า
a) 16
b) 17
c) 18
d)

การแต่งกาย ในการแสดงรำวงมาตรฐาน มีอยู่กี่แบบ
a) 3
b) 4
c) 5
d)

วงดนตรีที่ใช้ในปัจจุบัน คือวงดนตรีใด
a) วงมโหรี
b) วงเครื่องสาย
c) วงปี่พาทย์ไม้นวม
d)

ใครเป็นผู้ที่เปลี่ยนจาก รำโทน ให้มาเป็น รำวงมาตรฐาน
a) จอมพล ป.พิบูลสงคราม
b) จอมพล พ.พิบูลสงคราม
c) จอมพล ว.พิบูลสงคราม
d)

รำโทน มีการปรับปรุงเปลี่ยนมาเป็น รำวงมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ.ใด
a) 2477
b) 2487
c) 2587
d)

รำวงมาตรฐาน จัดแสดงขึ้นในงานใด
a) งานศพ
b) งานอวมงคล
c) งานรื่นเริง
d)

รำวงมาตรฐาน เป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจาก การแสดงที่มีชื่อว่าอะไร
a) ระบำกลองยาว
b) เซิ้งสวิง
c) รำโทน
d)

เพลงรำซิมารำ ใช้ท่ารำใด
a) สอดสร้อยมาลา
b) ชักแป้งผัดหน้า
c) รำส่าย
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 56654 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register