ทบทวนความรู้ ราชวงศ์ซางเเละราชวงศ์โจว Question Preview (ID: 56597)


ทบทวนความรู้ ราชวงศ์ซางเเละราชวงศ์โจว.

จีฟา คือใคร
a) กษัตริย์ที่โค่นล้มราชวงศ์ซางตั้งราชวงศ์โจว
b) กษัตริย์องค์เเรกในประวัติศาสตร์
c)
d)

ข้อใดไม่ใช่ 7 รัฐในยุคสมัยจั้นกั๋ว
a) ฉี
b) เว่ย
c) อู่
d)

เน้นกฎหมาย ลัทธิฟาเฉีย คือใคร
a) หานเฟยจื่อ
b) ม่อจื้อ
c) เล่าจื้อ
d)

บรรดาศักดิ์ศักดินาสูงสุดในสมัยราชวงศ์โจว
a) หนานกับจื่อ
b) กงกับโหว
c)
d)

ข้อใดไม่เกี่ยวกับสมัยราชวงศ์ซาง
a) ตัวอักษรเเรก
b) จารึกลงบนกระดองเต่า
c) คิดเข็มทิศ
d)

ข้อใดคือวัฒนธรรมหลงซาน
a) หม้อสามขา
b) มีการพิมพ์ลายหรือขูดสลักลาย
c) เครื่องปั้นดินเผาเป็นรูปเรขาคณิต
d)

เเนวคิดการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ
a) ลัทธิเต๋า
b) ลัทธิขงจื้อ
c)
d)

รัฐใดที่สามารถรวบรวมเเผ่นดินได้
a) ฉู่
b) จ้าว
c) ฉิน
d)

ข้อใดคือนักการทหารที่สำคัญในยุคสมัยชุนชิว
a) ซางหยาง
b) ซุนวูหรือซุนหวู
c) จางอี้
d)

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์โจว
a) ความเชื่อโอรสสวรรค์
b) เทียนมิ่งหรืออาณัติสวรรค์
c) การตั้งกระทรวง 6 กระทรวง
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 56597 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register