MGA MAHAHALAGANG PANGYAYARI: Ang Apat Na Buwan Ko Sa Espanya. Question Preview (ID: 54015)


Group 2.

Panahon kung kailan nagsisimula ang tag-init sa Espanya
a) Hulyo-Setyembre
b) Hulyo-Nobyembre
c) Hulyo-Oktubre
d) Hulyo-Agosto

Ano ang suot ng mga kalalakihan sa Espanya?
a) Pantalong Maong
b) Sarape
c) Karaniwang slacks at Sapatos na balat
d) T-shirt, lalo na sa lungsod ng Madrid

Isang museong napuntahan ni Rebecca na tanyag sa buong mundo
a) Reina Sofia sa Madrid
b) Picasso Museum
c) National Art Museum of Catalonia
d) Casa Vicens

Ang pangunahing wika sa Espanya
a) Portuges
b) Castillian
c) Mehikano
d) Pranses

Muling pagkain ng mga Espansyol sa gitna ng hapon.
a) Tanghalian
b) Hapunan
c) Merienda
d) Siesta

Sandaling pagtulog pagkatapos kumain.
a) Merienda
b) Hapunan
c) Siesta
d) Tanghalian

Sa kanyang unang buwan (mula abril hanggang hunyo) sa pagbisita ay nakaranas siya ng taglamig na panahaon. (tama o mali)
a) Tama
b) Mali
c) (blank)
d) (blank)

Ilan taon si Rebecca sa Espanya?
a) 10 taon
b) 8 taon
c) 7 taon
d) 11 taon

Ano ang mga karaniwang nilalaro ng mga taga Espanya?
a) Basketball
b) Badminton
c) Tennis
d) Soccer

Ano ang suot ng mga nakatandang babae sa Espanya?
a) Chemises
b) Blusa at Palda o Bestida
c) La Pollera Colora
d) Kasuotan sa Alsatian

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 54015 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register