Leia Sobivad Paarid: Question Preview (ID: 5383)


Below is a preview of the questions contained within the game titled LEIA SOBIVAD PAARID: Leia Sobivad Paarid .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mis on nädala kolmas päev?
a) teisipäev
b) reede
c) neljapäev
d) kolmapäev

Mis ei käi suve kohta?
a) Saab meres ujuda
b) Saab marju korjata
c) Saab õues kelgutada
d) Saab õues lilli korjata

Kus on arvud õiges järjekorras?
a) 7 6 5 4 6 3 2 1
b) 9 8 7 6 5 4 3 2 1
c) 5 4 3 4 3 4 2 1
d) 8 7 6 5 4 3 1 2

Õunapuu otsas oli 10 õuna. Kaks õuna kukkusid alla. Mitu õuna jäi puu otsa?
a) 9
b) 8
c) 7
d) 6

Milline nendest arvudest on kõige suurem?
a) 18
b) 81
c) 1
d) 8

Milline nendest arvudest on kõige väiksem?
a) 13
b) 15
c) 31
d) 51

Mis ei sobi?
a) pasun
b) trumm
c) kitarr
d) õun

Mis ei sobi?
a) kiiver
b) kaabu
c) ujukad
d) nokats

Mis ei sobi?
a) Mänd
b) Banaanipuu
c) Kuusk
d) Kask

Mis ei sobi?
a) suusad
b) jalgratas
c) rulluisud
d) tõukeratas

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 5383 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register