Творення прикметників, відмінювання, правопис Question Preview (ID: 53340)


Гра-тест для учнів.[print questions]

Літеру і на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка
a) лакон..чний, енергет..чний, зоолог..чний, патолог..чний
b) асторном..чний, академ..чний, хронолог..чний, техн..чний
c) монарх..чний, океан..чний, сцен..чний, анекдот..чний
d) гідравл..чний, песиміст..чний, ідеолг..чний, археограф..чний

Літеру и на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка
a) математ..чний, вул..чний, фіз..чний, гігієн..чний
b) ботан..чний, ритор..чний, клас..чний, лінгвіст..чний
c) істор..чний, фонет..чний, біохім..чний, соціолог..чний
d) юрид..чний, клімат..чний, драмат..чний, геометр..чний

За допомогою суф. -ичн- утворяться відносні прикметники від усіх іменників рядка
a) математика, проза, вулиця
b) фізика, ботаніка, риторика
c) класика, лінгвістика, ідилія
d) дипломат, період метафора

Помилку в написанні прикметникового суфікса допущено в рядку
a) звуковий, перловий, ялинцевий, щупальцевий
b) слоновий, грошовий, больовий, нафталіновий
c) надплановий, коричневий, паровий, шпильовий
d) дворовий, шанцевий, нулевий, персиковий

Літеру е треба писати на місці пропуску в слові
a) борщ..вий
b) гай..вий
c) сторж..вий
d) ясен..вий

Усі прикм. утворюються від іменників за допомогою -ев- (-єв-) у рядку
a) груша, емаль, край, вогонь
b) куниця, замша, клей, матч
c) кварц, ситець, спориш, марш
d) кефаль, комиш, стиль, явір

Суфікс -ов- пишеться у всіх словах рядка, ОКРІМ
a) казк..вий, плащ..вий, калин..вий, дій..вий
b) шовк..вий, дощ..вий, гроз..вий, мед..вий
c) вуглец..вий, замш..вий, парч..вий, ситц..вий
d) нуль..вий, бой..вий, служб..вий, святк..вий

Літеру і на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка
a) лакон..чний, астроном..чний, геометр..чний
b) монарх..чний, гідравл..чний, піктограф..чний
c) косм..чний. троп..чний, фольклорист..чний,
d) енергет..чний, академ..чний, океан..чний

Помилку в написанні прикметника допущено в рядку
a) кобзарева пісня
b) школярева думка
c) директорева порада
d) інженерова ідея

Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку
a) більш глухий, найтемніший, найбільш вишуканий
b) щонайгірший, найбільш сором’язливий, найстарший
c) менш чистіший, менш стриманий, більш чуйний
d) найбільш готовий, предобріший, якнайцікавіший

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 53340 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register