Arvuti Valisseadmed: Question Preview (ID: 5228)


Below is a preview of the questions contained within the game titled ARVUTI VALISSEADMED: Arvuti Sisendseadmed Ja Valjundseadmed. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mitu juhet väljub monitori tagant?
a) Üks
b) Kaks
c) Kuus
d) Kolm

Kas igal arvutil on olemas on/off ja reset nupp?
a) Jah
b) Kõrgem võim teab
c) Võib-olla
d) Ei

Millise seadmega kuuled arvutist heli?
a) Mikrofon
b) Emaplaat
c) Kõrvaklapid
d) Modem

Milliste tähtede vahel asub klaviatuuril O täht?
a) E ja T
b) B ja M
c) I ja P
d) G ja J

Millist seadet vajad teksti sisestamiseks arvutisse?
a) Hiir
b) Valguspliiats
c) Juhthoob
d) Klaviatuur

Millise seadme kaudu Sa näed arvuti pilti?
a) Raal
b) Hiir
c) Klaviatuur
d) Monitor

Printeriga saab ...
a) ... pilte skaneerida.
b) ... pilte ja tekste kopeerida.
c) ... teksti arvutisse sisestada.
d) ... tekste ja pilte välja printida

Milline seade on arvuti kasutamisel nn käepikenduseks?
a) Mälud
b) Hiir
c) Klaviatuur
d) Printer

Mis värviga on arvuti korpusel märgitud kõrvaklappide auk?
a) Roheline
b) Punane
c) Sinine
d) Roosa

CD-ROM seadmesse saab panna ...
a) ... kohvitassi.
b) ... kõvaketta.
c) ... mälupulga.
d) ... CD ja DVD.

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 5228 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register