Insanda üreme Ve Büyüme Question Preview (ID: 51548)


First Test.

üreme hücreleri nasıl oluşur?
a) mitoz bölünme ile
b) döllenme ile
c) mayoz bölünme ile
d) tozlaşma ile

Tozlaşmadan sonra gerçekleşen olay hangisidir?
a) ÇİMLENME
b) BÜYÜME
c) TOHUM OLUŞUMU
d) DÖLLENME

YUMURTA VE SPERM DÖLLENİNCE OLUŞAN HÜCRENİN ADI NEDİR?
a) ZİGOT
b) POLEN
c) EMBRİYO
d) FETÜS

BEBEĞİN ZİGOTTAN SONRA Kİ EVRESİDİR?
a) SPERM
b) FETÜS
c) EMBRİYO
d) ERGİN

hangisi ergenlikte gözlenen bir fiziksel değişim değildir?
a) sesin kalınlaşması
b) üreme hücrelerinin üretilmesi
c) aileden bağımsız olma isteği
d) sivilce çıkması

hangi canlıda tomurcuklanarak üreme görülür?
a) gül
b) bira mayası
c) yılan
d) kedi

balıklarda üreme ile ilgili hangisi doğrudur?
a) iç döllenme gerçekleşir.
b) çok sayıda yavru oluşur.
c) iç gelişme görülür.
d) doğurarak gerçekleşir.

eşeysiz üreme ile ilgili hangisi doğrudur?
a) memelilerde görülür.
b) çeşitlilik sağlar.
c) iki ata bulunur.
d) mitoz sayesinde gerçekleşir.

Hangisi bitkinin meyve oluşturmasının amaçlarından değildir?
a) tohumun yayılmasını sağlamak
b) tohumu korumak
c) bitkinin beslenmesini sağlamak
d) türün devamını sağlamak

ergenlikle ilgili sana en çok yardım edebilecek kişi kimdir?
a) öğretmenlerim
b) ailem
c) manav amca
d) kendim

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 51548 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register