ESP6 School Vocabulary Question Preview (ID: 51156)


School Vocab.

la profesora
a) book
b) notebook
c) teacher
d) test

la mesa
a) map
b) book
c) table
d) teacher

el escritorio
a) table
b) ruler
c) window
d) desk

el marcador
a) bookbag
b) pencil
c) marker
d) pen

la grapadora
a) map
b) stapler
c) door
d) paper

la regla
a) ruler
b) teacher
c) pen
d) marker

el cuaderno
a) table
b) window
c) notebook
d) desk

el libro
a) notebook
b) table
c) computer
d) book

la mochila
a) book
b) pencil
c) bookbag
d) quiz

la puerta
a) door
b) window
c) test
d) stapler

la silla
a) teacher
b) chair
c) desk
d) table

el lapiz
a) paper
b) book
c) pencil
d) flag

la calculadora
a) calculator
b) desk
c) door
d) chair

la computadora
a) calculator
b) chair
c) table
d) computer

el papel
a) notebook
b) paper
c) pen
d) library

la ventana
a) window
b) door
c) desk
d) bookbag

la pluma
a) pencil
b) pencil sharpener
c) pen
d) marker

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 51156 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register