Verbul: Question Preview (ID: 5008)


Below is a preview of the questions contained within the game titled VERBUL: Limba Romana. Modurile Si Timpurile Verbului. Diateze. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Este verb:
a) carte
b) dulce
c) merge
d) minge

Este la gerunziu verbul:
a) scriu
b) scriind
c) de scris
d) scris

Forma de perfect simplu a verbului "a coace" este:
a) (eu) cusui
b) (eu) copsei
c) (eu) copcui
d) (eu) cocui

Este la conditional-optativ verbul:
a) o sa vin
b) am venit
c) de venit
d) as fi venit

Forma de perfect simplu a verbului "a cosi" este:
a) (eu) cusui
b) (eu) cusii
c) (eu) coseam
d) (eu) cosii

Este la supin verbul:
a) am citit
b) sa fi citit
c) de citit
d) as fi citit

Predicatul este la diateza reflexiva in propozitia:
a) Ionica joaca rolul renului Rudolf in sceneta de Craciun.
b) Jocul este interesant.
c) Acest joc este jucat de patru persoane.
d) Copiii se joaca in curte.

Predicatul este la diateza pasiva in propozitia:
a) Dimineata este insorita.
b) Florile au fost udate de Adela.
c) Adela uda florile.
d) Adela este harnica.

Predicatul este la diateza reflexiva in propozitia:
a) Petrica se tolaneste in fotoliu.
b) Nelu se crede dresor de tigri.
c) Valentin se pregateste pentru examen.
d) Marian se imbraca in graba.

Predicatul este la diateza pasiva in propozitia:
a) In sfarsit, exercitiile au fost mai usoare!
b) In sfarsit, exercitiile au fost rezolvate!
c) In sfarsit, am terminat exercitiile!
d) In sfarsit, ati rezolvat exercitiile!

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 5008 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register