Months Question Preview (ID: 47687)


Test Sprawdza Znajomość Nazw Miesięcy W Języku Angielskim Oraz Ich Kolejność Występowania. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Marzec to
a) May
b) March
c) June
d) July

Ostatni miesiąc wakacji to
a) September
b) Augst
c) April
d) July

Kwiecień to
a) June
b) July
c) April
d) August

Ostatni miesiąc w roku to
a) December
b) October
c) November
d) September

Październik to
a) June
b) November
c) August
d) October

Najkrótszy miesiąc w roku
a) January
b) February
c) May
d) July

Wrzesień to
a) November
b) December
c) October
d) September

Zaczyna nowy rok
a) January
b) February
c) November
d) December

Rok szkolny kończy się w
a) June
b) July
c) September
d) May

Listopad to
a) October
b) November
c) December
d) September

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 47687 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register