Geometria Question Preview (ID: 47686)


Sprawdzenie Znajomości Figur Geometrycznych.

Ma trzy kąty, trzy wierzchołki, trzy boki.
a) trójkąt
b) kwadrat
c) prostokąt
d) trapez

Ma cztery boki tej samej długości i wszystkie kąty proste.
a) trójkąt
b) czworokąt
c) kwadrat
d) romb

Ma cztery kąty proste i dwie pary boków równych i równoległych.
a) kwadrat
b) trójkąt
c) romb
d) prostokąt

To linia prosta ograniczona z dwóch stron punktami.
a) odcinek
b) okrąg
c) półprosta
d) linia łamana

Ma dwie pary kątów równych, dwie pary boków równych i równoległych.
a) trójkąt
b) równoległobok
c) okrąg
d) kwdrat

Ten trójkąt ma wszystkie boki równe i kąty o tej samej mierze.
a) rozwartokątny
b) różnoboczny
c) równoramienny
d) równoboczny

Ten trójkąt ma trzy kąty ostre.
a) ostrokątny
b) prostokątny
c) rozwartokątny
d) ostry

Ma tylko jedną parę boków równoległych.
a) równoległobok
b) tyrapez
c) romb
d) prostokąt

Ma cztery kąty i dwie pary boków równoległych.
a) równoległobok
b) sześciokąt
c) pięciokąt
d) trapez

Ma pięć jednakowych kątów i wszystkie równe boki.
a) trójkąt równoboczny
b) pięciokąt
c) pięciokąt foremny
d) kwadrat

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 47686 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register