Kemijski Simboli Question Preview (ID: 47503)


Kemijski Elementi I Njihovi Simboli.

Kemijski simbol kisika je
a) O
b) C
c) N
d) H

Oznaka za kemijski element dušik je
a) C
b) H
c) N
d) P

P je kemijski simbol za
a) fluor
b) fosfor
c) dušik
d) olovo

Kemijski simbol natrija je
a) N
b) Na
c) Ne
d) niti jedan odgovor nije točan

Pb oznaka je za
a) bakar
b) živu
c) srebro
d) olovo

5 atoma kalcija označavamo
a) 5 Cl
b) 5 C
c) 5 ca
d) 5 Ca

Hg simbol je za
a) srebro
b) zlato
c) živu
d) olovo

Kemijski simbol sumpora je
a) S
b) Su
c) Sr
d) Sp

2 atoma bakra označavamo kao
a) 2 Br
b) 2 Cu
c) 2 Ca
d) 2 Ba

Kemijski simbol zlata je
a) Au
b) Al
c) Ag
d) Ar

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 47503 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register