Peranan Tokoh Question Preview (ID: 38279)


Soalan Ulangkaji Untuk Tajuk Peranan Tokoh.

Jika Sultan pergi melawat di luar negeri, yang akan menggantikan baginda adalah
a) Laksamana
b) Temenggung
c) Bendahara
d) Rakyat Biasa

Diplomat asing menerima watikah daripada
a) Utusan negeri Melaka
b) Pemerintah Melaka
c) Penjaga pantai Melaka
d) Ketua angkatan perang Melaka

Sultan mengahwini puteri negeri lain untuk tujuan
a) bersuka ria
b) perintah agama
c) meluaskan wilayah
d) merampas kekayaan negeri puteri tersebut

Keselamatan Sultan di bawah tanggungjawab
a) Bendahara
b) Panglima
c) Laksamana
d) Bendahari

Mengetuai angkatan tentera laut serta menjaga keselamatan laut merupakan peranan bagi
a) Tentera Laut
b) Penjaga Persisir Pantai
c) Laksamana
d) Unit Maritim Malaysia

Yang manakah bukan peranan Sultan?
a) Mengetuai peperangan
b) Mengetuai atau menjadi imam semasa solat
c) Menerima pedangang luar
d) Memberi watikah kepada diplomat asing

Yang manakah merupakan peranan Bendahara?
a) Ketua angkatan polis
b) Ketua angkatan perang
c) Ketua angkatan pengakap
d) Ketua angkatan laut

Yang manakah merupakan peranan Laksamana?
a) Memerintah Melaka
b) Menasihati Sultan tentang pentadbiran
c) Menjaga keselamatan pedagang
d) Mengajar agama Islam

Baginda memegang tanggungjawab untuk memartabatkan Islam di Melaka. Berikut merupakan peranan
a) Laksamana
b) Rakyat Biasa
c) Ulama
d) Sultan

Menasihati Sultan dalam pentadbiran merupakan peranan
a) Bendahara
b) Sultan
c) Temenggung
d) Laksamana

Sultan ingin mengirimkan sesuatu kepada pemerintah Siam. Baginda akan menghantar
a) Posmen
b) Tukang hantar surat
c) Poslaju
d) Laksamana

Tokoh yang berada di kedudukan paling atas dalam pemerintahan Melaka adalah
a) Perdana menteri
b) Raja
c) Sultan
d) Presiden

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 38279 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register