Mõõtühikud Question Preview (ID: 30719)


õpetab Tundma Mõõtühikuid.[print questions]

1/2 tähendab ...
a) pool
b) veerand
c) kolmveerand
d)

Lühend spl tähendab...
a) gramm
b) klaas
c) supilusikas
d) sellepärast, et...

Lühend kl tähendab...
a) klass
b) klaas
c) kaal
d) keel

lühend tk tähendab...
a) taigna kogus
b) tass
c) teelusikas
d) tükk

Gramm on ....
a) mahuühik ja seda me mõõdame kaaluga
b) pikkusühik ja seda me mõõdame joonlauaga
c) kaaluühik ja seda me mõõdame kaaluga
d)

Lühend tl tähendab....
a) tükk
b) liiter
c) teelusikas
d)

Mida näitab lühend l?
a) leib
b) liiter
c) lina
d) laul

Liiter on ....
a) mahuühik ja seda me mõõdame mõõdunõuga
b) kaaluühik ja seda me mõõdame kaaluga
c) pikkusühik ja seda me mõõdame joonlauaga
d)

0,5 tähendab
a) pool
b) veerand
c) komveerand
d)

näpuotsatäid soola tähendab, et...
a) ...soola tuleb panna palju
b) ...soola tuleb panna vähe
c)
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30719 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register