MejiMegiMejiMegi: Question Preview (ID: 29635)


Below is a preview of the questions contained within the game titled MEJIMEGIMEJIMEGI: Prova De Nivell Per Totes Les Edats .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Quién cantó: Si no te vuelvo a ver no quiero despertar la realidad no me abandona... busco un mundo mejor y escarbo en un cajón por si aparece entre mis cosas.
a) Extremoduro
b) Fito y Fitipaldis
c) Rajoy
d) Sphero BB-8

Quién cantó: Yo bailaría contigo... pero es que estoy sordo de un pie.
a) Luis Eduardo Aute
b) Fito y Fitipaldis
c) Juan Luis en la ducha
d) Rambo

Calcula (5+4) x 2 + (6-3) x 4
a) 42
b) 1
c) 34
d) 30

Qui de la família és farmacèutica?
a) Quiqui
b) Fali
c) Eli gran
d) Mari

Què és l'Sphero BB-8 ?
a) Una nova hamburguesa del McDonals
b) Un robot de la Guerra de les Galaxies
c) Una nova cançó de Marea
d) Paso-palabra

En quin mes és l'aniversari de la Núria ?
a) Octubre
b) Novembre
c) Desembre
d) Febrer

A quin esport es dedica el Rafito
a) Tennis
b) Bàsquet
c) KungFú
d) Fútbol

Calcula 2+2
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

Calcula 5 x 4
a) 20
b) 22
c) 34
d) 4,5

Un granger té 10 conills, 20 cavalls i 40 porcs. Si diem cavalls als porcs, quants cavalls tindrà?
a) 20
b) 60
c) 70
d) 40

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 29635 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register