Metsloomad: Question Preview (ID: 2835)


Below is a preview of the questions contained within the game titled METSLOOMAD: Loe Rahulikult Iga Küsimust Ning Alles Siis Vasta Küsimusele, Kui Oled Leidnud õige Vastuse. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mitu korda aastas poegivad jänesed?
a) 2-3
b) 1
c) 7-9
d) 5-7

Kes on mügri?
a) vesirott
b) vesimutt
c) mutt
d) nirk

Mis on karu rahvapärane nimetus?
a) mesikäpp
b) võsavillem
c) haavikuemand
d) reinuvader

Kes on võsavillem?
a) hunt
b) koer
c) ilves
d) rebane

Kes on omnivoor?
a) kõigesööja
b) taimtoiduline
c) loomtoiduline
d) kalatoiduline

Kelle pojad on väiksena triibulised?
a) metssiga
b) metskits
c) ilves
d) hunt

Kes on meie metsade kõige suurem imetaja?
a) põder
b) jääkaru
c) metskits
d) metssiga

Kes on meie metsade kõige suurem kiskja?
a) karu
b) hirv
c) rebane
d) hunt

Kes neist ei ole metsloom?
a) küülik
b) rebane
c) hunt
d) hirv

Kes on kõige väiksem kiskja?
a) kärp
b) nirk
c) tuhkur
d) nugis

Millega on enamiku metsloomade keha kaetud?
a) seentega
b) soomustega
c) karvadega
d) sulgedega

Kõik Eestis elavad metsloomad elavad maapinnal.
a) õige
b) vale
c)
d)

Põder on kõige suurem maismaal elav imetaja terves Euroopas.
a) õige
b) vale
c)
d)

Kes see on? Ta on suur, massiivne, hele- kuni tumepruuni karvaga. Saba on tal lühike ja karvade sisse peitunud.Poegadel on kaela ümber valge krae, mis vahetevahel on säilinud ka vanaloomadel. Talle on iseloomulik see, et ta kõnnib talla peal.
a) põder
b) ilves
c) metskits
d) pruunkaru

Kes on meie metsade ainuke kaslane?
a) kodukass
b) metskits
c) siil
d) ilves

Kes see loom on? Ta on meie metsade üks ilusamaid ja graatsilisemaid loomi. Ta on sihvaka keha, peente jalgade ja saleda kehaga. Tema saba ümbritseb valge ala, mida nimetatakse sabapeegliks. Isasloomad kannavad suurema osa aastast sarvi ning või
a) põder
b) metskits
c) ilves
d) gnuu

Milline neist loomadest võib tekitada põllumeestele suurt kahju?
a) põder
b) metskits
c) metssiga
d) hunt

Keda kutsutakse haavikuemandaks?
a) hunti
b) karu
c) jänest
d) mutti

Kes see loom on? Ta toitub enamasti väiksematest selgroogsetest: konnadest, roomajatest, hiirtest, jänestest, lindudest, ning linnumunadest. Vähesel määral sööb putukaid, raibet ja taimi. Kodulinde näppab ta üldiselt harvem kui arvatakse.
a) hunt
b) rebane
c) karu
d) karihiir

Millisel Eestis elaval metsloomal on näol on must mask nagu pesukarul?
a) jänesel
b) kopral
c) karul
d) kährikul

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 2835 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register