Sjabbat: Question Preview (ID: 2834)


Below is a preview of the questions contained within the game titled SJABBAT: Vragen Bij Hoofdstuk SJABBAT Uit 'Mijn Joodse Jaar' .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Sjabbat begint op .......
a) Vrijdagavond
b) Zaterdagavond
c) Zondagochtend
d) Zaterdagmorgen

Als sjabbat begint wensen wij elkaar ........
a) Sjabbat sjalom
b) mazzel tov
c) veel plezier
d) Sjavoea tov

De beracha voor het brood heet ..........
a) Ha-motsi
b) Bensjen
c) Lecha dodi
d) Kidoesj

Sjabbat wordt vergeleken met een .......
a) Koningin
b) Ster
c) Koning
d) Engel

Na afloop van Sjabbat zeggen we ............
a) Sjavoea tov
b) Sjalom aleichem
c) Lehitra\'ot
d) Sjabbat sjalom

Liedjes voor Sjabbat heten ........
a) Zemirot
b) Tophits
c) Birkat Hamazon
d) Lecha dodi

We eten een stukje challe met een beetje
a) zout
b) wijn
c) eiersalade
d) roomboter

We nemen afscheid van Sjabbat door het maken van ......................
a) Havdala
b) Kidoesj
c) Kabbalat Sjabbat
d) Ha-motsi

Sjabbat is voorbij als we op zaterdagavond.zien dat ........
a) 3 sterren in de lucht staan
b) de maan gaat schijnen
c) de zon ondergaat
d) de eerste ster verschijnt

In de besamiembus zitten .......
a) lekker ruikende kruiden
b) snoepjes
c) speciale sjabbat koekjes
d) kleine kaarsjes

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 2834 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register