10c-halozati Ismeretek 1 Elm.: Question Preview (ID: 28311)


Below is a preview of the questions contained within the game titled 10C-HALOZATI ISMERETEK 1 ELM.: Hálózatok Osztályotása .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mekkora a sebessége egy nagysebességű hálózatnak?
a) 1000Mbit/s
b) 100Mbit/s
c) 10Mbit/s
d) 1Mbit/s

Az egyszerre továbbítandó adatmennyiség mérete maximált.
a) Vonalkapcsolt
b) Üzenetkapcsolt
c) Csomagkapcsolt
d) Egyik sem

Melyik NEM az erőforrásokhoz való hozzáférés módja szerinti alcsoport?
a) SOHO
b) P2P
c) Elosztott rendszer
d) Szerver-Kliens hálózat

Az egyszerre továbbítandó adatmennyiség mérete maximált.
a) Vonalkapcsolt
b) Üzenetkapcsolt
c) Csomagkapcsolt
d) Egyik sem

Az összeköttetés állandó csatornakapacitást köt le.
a) Vonalkapcsolt
b) Üzenetkapcsolt
c) Csomagkapcsolt
d) Egyik sem

Az összeköttetés állandó csatornakapacitást köt le.
a) Vonalkapcsolt
b) Üzenetkapcsolt
c) Csomagkapcsolt
d) Egyik sem

A hagyományos telefonhálózathoz hasonló működésű.
a) Vonalkapcsolt
b) Üzenetkapcsolt
c) Csomagkapcsolt
d) Egyik sem

Működése a postai csomagküldő szolgálathoz hasonlít.
a) Vonalkapcsolt
b) Üzenetkapcsolt
c) Csomagkapcsolt
d) Egyik sem

Melyik NEM igaz egy broadband hálózatra?
a) Magyarul alapsávúnak nevezik.
b) Magyarul szélessávúnak nevezik.
c) Általában többcsatornás.
d) Az elektromágneses vivőhullám három alapvető tulajdonsága valamelyikét módosítják.

Melyik NEM igaz az alapsávú hálózatokra?
a) Átvivő közegén frekvenciaosztással több, egymástól független csatornát képeznek.
b) Az átvivő közegen haladó jel digitális.
c) A vonalon az impulzusok egymás után jól meghatározott időközönként jelennek meg.
d) Az átvivő közegen más hálózattal nem osztoznak.

Melyik a kakukktojás?
a) Bitszervezésű üzenetek átviteli módja.
b) Rövid adatátvitel.
c) A kibocsátás és a mintavételezés ritmusa eltérő.
d) Start-stop bájtonként történik az adatátvitel.

Melyik NEM igaz a félduplex átvitelre?
a) A TV- és rádióhálózat is ilyen.
b) Fontos paramétere az irányváltási idő.
c) Alkalmas a számítógépek közötti kommunikációra.
d) Egy vagy több vivőfrekvenciát is használnak az állomások.

Hányas lesz a dolgozatod?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2

Melyik NEM igaz a PAN-ra?
a) Több helyi hálózat összekapcsolása
b) Bluetooth
c) Infravörös kapcsolat
d) Kiterjesztés szerinti alcsoport

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 28311 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register