5. Sınıf 1. Ünite: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim: Question Preview (ID: 27905)


Below is a preview of the questions contained within the game titled 5. SıNıF 1. ÜNITE: VüCUDUMUZ BILMECESINI ÇöZELIM: 5. Sınıf 1. Ünite: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Oyunu .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Yediklerimizin ağızda başlayıp kalın bağırsakta son bulan yolculuğuna...................... denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Boşaltım
b) Sindirim
c) Dolaşım
d) Solunum

Besinlerimizin içindeki besleyici maddeler ...............................ta kana karışır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kalın Bağırsak
b) Karaciğer
c) İnce Bağırsak
d) Mide

Besinlerde bulunan su ve tuz ise ....................................... da kana geçer. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Mide
b) Karaciğer
c) Böbrek
d) Kalın Bağırsak

Atık maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılması işlemine ....................... denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sindirim
b) Dolaşım
c) Boşaltım
d) Solunum

...................... vücudumuzdaki fazla suyu idrara dönüştürür. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Mide
b) Kalın Bağırsak
c) Böbrek
d) Pankreas

Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı yapı ve organlardan biri değildir?
a) Mide
b) İnce Bağırsak
c) Dil
d) Akciğer

Sigara öncelikle aşağıdaki yapı ve organlardan hangisine zarar verir?
a) Karaciğer
b) Dolaşım
c) Akciğer
d) Sindirim

İyot Çözeltisi damlatıldığında hangi gruptaki besinler maviye dönüşür ?
a) Karbonhidratlar
b) Yağlar
c) Vitaminler
d) Proteinler

Kanı zararlı maddelerden temizleyen yapı ve organlar hangi seçenekte verilmiştir?
a) Kalp - Akciğerler
b) Böbrekler - Bağırsaklar
c) Akciğerler - Böbrekler
d) Damarlar – Kalp

Kan, böbreklerde süzülür. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?
a) Ter
b) Madensel Tuzlar
c) İdrar
d) Kirli Su

Besinlerin emilerek, kana karışır hale gelmesini sağlayan organ hangisidir?
a) Mide
b) Kalın Bağırsak
c) Yemek Borusu
d) İnce Bağırsak

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Su ve mineraller yediğimiz içtiğimiz tüm gıdalarda bulunur
b) Vitaminler düzenleyicidir, bizi hastalıklardan korur
c) Karbonhidratlar enerji verici görev üstlenmezler.
d) Proteinler büyüme ve gelişmeyi sağlar

Sigarada bağımlılık yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lügol
b) Nikotin
c) Katran
d) Tütün

Alkol öncelikle hangi yapı ve organları etkiler?
a) Kalp - Damarlar
b) Karaciğer - Beyin - Sinirler
c) Böbrekler - Deri
d) Boşaltım - Dolaşım

“Protein” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
a) Yeterli alınmazsa büyüme yavaşlar
b) Enerji kaynağıdır
c) Zeka gelişiminde etkilidir
d) Vücudun mikroplara karşı direncini artırır

Buğday, pirinç, arpa, yulaf, ekmek, makarnada bulunan besin çeşidi hangisidir?
a) Protein
b) Vitamin
c) Karbonhidrat
d) Su ve Minareler

Turunçgiller, domates, çilek, maydanozda bulunan vitamin çeşidi hangisidir?
a) A vitamini
b) B vitamini
c) C vitamini
d) D vitamini

Kanı süzerek zararlı maddeleri temizleyen organımız hangisidir?
a) Akciger
b) Kalın bağırsak
c) Üreter
d) Böbrekler

İdrarı böbreklerden idrar kesesine taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üreter
b) Üretra
c) Anüs
d) Kalın bağırsak

Makarna, ekmek, patates vb. besinlerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vitaminler
b) Karbonhidratlar
c) Proteinler
d) Yağlar

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 27905 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register