ORIJENTACIJA I ODREĐIVANJE POLOŽAJA NA ZEMLJI / PRIKAZIVANJE ZEMLJINE POVRŠINE: Question Preview (ID: 27469)


Below is a preview of the questions contained within the game titled ORIJENTACIJA I ODREĐIVANJE POLOŽAJA NA ZEMLJI / PRIKAZIVANJE ZEMLJINE POVRŠINE: 1. Razred Gimnazije - Ponavljanje Nastavnih Cjelina ORIJENTACIJA I ODREĐIVANJE POLOŽAJA NA ZEMLJI I PRIKAZIVANJE ZEMLJINE POVRŠINE Autor: Leo Lavrenčič .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Karte mjerila 1 : 250 000 pripadaju kartama:
a) sitnog mjerila
b) srednjeg mjerila
c) krupnog mjerila
d) standardnog mjerila

Čime mjerimo površine na topografskoj karti?
a) kurvimetrom
b) planimetrom
c) nivelmanom
d) koordinatomjerom

Postupak ispravljanja i nadopunjavanja izvornih karata naziva se:
a) generalizacija
b) reambulacija
c) triangulacija
d) aerofotogrametrija

Kartografske projekcije koje zadržavaju vjernost površina, nazivaju se:
a) konformne projekcije
b) ekvidistantne projekcije
c) ekvivalentne projekcije
d) uvjetne projekcije

Koliko iznosi azimut jugozapada?
a) 100°
b) 135°
c) 225°
d) 270°

Na karti mjerila 1:50 000 površina jednog pravokutnika Gauss-Krügerove mreže iznosi:
a) 1 km2
b) 4 km2
c) 25 km2
d) 100 km2

Kartografska projekcija kod koje je ploha projekcije ravnina koja Zemlju dodiruje u jednoj točki, naziva se:
a) cilindrična projekcija
b) kružna projekcija
c) konusna projekcija
d) azimutalna projekcija

Kartografska projekcija kod koje je ploha projekcije plašt stošca, naziva se:
a) cilindrična projekcija
b) pseudocilindrična projekcija
c) konusna projekcija
d) azimutalna projekcija

Koliko iznosi azimut jugoistoka?
a) 45°
b) 100°
c) 135°
d) 225°

Na karti mjerila 1:25 000 površina jednog pravokutnika Gauss-Krügerove mreže iznosi:
a) 1 km2
b) 4 km2
c) 25 km2
d) 100 km2

Hrvatska osnovna karta izrađuje se umjerilu:
a) 1 : 2 000
b) 1 : 5 000
c) 1 : 25 000
d) 1: 50 000

Kartografske projekcije koje zadržavaju vjernost kutova, nazivaju se:
a) konformne projekcije
b) ekvidistantne projekcije
c) ekvivalentne projekcije
d) uvjetne projekcije

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 27469 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register