Los Muebles #4: Question Preview (ID: 2658)


Below is a preview of the questions contained within the game titled LOS MUEBLES #4: Vocabulary: Furniture In The House .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Flower
a) el gabinete
b) la estufa
c) la lavadora
d) la flor

Trash
a) la silla
b) el pupitre
c) la basura
d) el escritorio

Car
a) la bicicleta
b) el carro
c) la secadora
d) el estante

Bicycle
a) el carro
b) la bicicleta
c) la mesita de noche
d) el armario

SInk
a) el refrigerador
b) la baГ±era
c) la ducha
d) el fregadero

Closet
a) la alfombra
b) la chimenea
c) el armario
d) el gabinete

Bookcase
a) el estante
b) la biblioteca
c) el pupitre
d) el fregadero

Student's desk
a) el escritorio
b) el estГ©reo
c) el pupitre
d) la alfombra

furniture
a) el lavaplatos
b) la bicicleta
c) el estante
d) los muebles

Curtains
a) los muebles
b) el lavaplatos
c) las cortinas
d) las flores

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 2658 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register