Genul Epic: Question Preview (ID: 26490)


Below is a preview of the questions contained within the game titled GENUL EPIC: Verificarea Cunoștințelor Despre Genul Epic .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Modul de expunere predominant în genul epic este
a) descrierea
b) narațiunea
c) dialogul
d)

Dialogul are rol
a) de caracterizare indirectă
b) de descriere a locului acțiunii
c) de prezentare a acțiunii
d)

Basmul este o creație epică în care
a) se povestesc întâmplări eroice din trecut
b) se prezintă lupta dintre bine și rău
c) se înfățișează evoluția unor personaje
d)

Schița a fost introdusă în literatura română decătre
a) I.L. Caragiale
b) Mihai Eminescu
c) Mihail Sadoveanu
d) Emil Gârleanu

Instanțele comunicării narative se referă la
a) loc, timp
b) personaje, acțiune, narator
c) autor, carte
d) momentele subiectului

Care este cel mai tensionat moment al acțiunii
a) Expozițiunea
b) Intriga
c) Deznodământul
d) Punctul culminant

Vocea naratorului este
a) autorul însuși
b) o instanță desemnată
c) un personaj
d)

Care este o modalitate indirectă de caracterizare a personajelor
a) autor
b) limbajul
c) autocaracterizarea
d) alte personaje

Personajele prezente într-o fabulă sunt
a) animale, obiecte, plante
b) personalități istorice, culturale
c)
d)

Selectează din listă o specie care nu aparține genului epic
a) pastel
b) baladă
c) nuvelă
d) roman

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 26490 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register