A. A. Sigurdson KÄÄBUSEKIVI: Question Preview (ID: 26050)


Below is a preview of the questions contained within the game titled A. A. SIGURDSON KÄÄBUSEKIVI: Vasta Küsimustele Raamatu Põhjal. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Kuidas saab Erk tagasi kääbuseks?
a) Pääsu ja Kauri kasutavad võlusõnu
b) Erk oskab tagasi kääbusekivisse minna
c) Pääsu ja Kauri viivad öösel kivi vanamehena oleva Erki kätte
d) Erk leiab ise särakivi üles

Miks kaotas Erk särakivi?
a) Ei olnud hoidmisel hoolas
b) Nähtamatud köidikud olid katkenud
c) Mängis sellega lutsu
d) See võeti tema käest ära

Mis juhtus, kui pildialbumit vaadates hoida särakivi peos?
a) Pildid muutusid värviliseks
b) Nägi pildil olevaid kääbuseid
c) Inimesed muutusid nooreks
d) Kuulsid, mida inimesed räägivad

Mida saab Pääsu Saara päevikust teada?
a) Särakivi ei tohi puutuda
b) Särakivi õpetab lindude keelt
c) Särakivi tuleb omanikule tagasi anda
d) Särakivi on kallis ja selle eest saab palju raha

Kellele rääkis Pääsu kääbus Helgist?
a) Vanaemale
b) Emale
c) Isale
d) Kaurile

Mille leidis Pääsu pööningult?
a) Saara märkmiku
b) Ilusa vanaaegse nuku
c) Juturaamatud
d) Voki

Mis juhtus, kui särakivi käes hoida?
a) Oskasid lindude keelt
b) Kuulsid salapäraseid helisid
c) Muutusid nähtamatuks
d) Said võluvõime

Kellega kohtub Pääsu öösel aias?
a) Kääbus Helkiga
b) Naabritädiga
c) Koeraga
d) Salapärase onuga

Mis kivi oli vanaema riiulis?
a) Helkiv kivi
b) Särakivi
c) Kalliskivi
d) Tavaline kivi

Mis on vanaema maja nimi?
a) Suurkivi
b) Päkapikukivi
c) Kääbusekivi
d) Kääbuse

Kelle juurde sõidab Pääsu suveks?
a) Välismaale sugulaste juurde
b) Vanaema Karoliina juurde
c) Isa juurde
d) Ema juurde

Mida arvab vanaema kääbustest?
a) On olemas, kuid ei sega inimeste tegemisi
b) Kääbuseid ei ole olemas
c) Kääbused on ainult filmides
d) Kääbused elavad Iirimaal

Mille kinkis Kauri Pääsule?
a) Musta lameda kivi
b) Valge lameda kivi
c) Särakivi
d) Kalliskivi

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 26050 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register