Тест по История (Средновековие): Question Preview (ID: 24599)


Below is a preview of the questions contained within the game titled Тест по История (Средновековие): Тест по История .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Хан Кубрат получава през 635г. от император Ираклий(610-641) титлата:
a) патриций
b) кесар
c) магистър
d) логотет

Битката при Анхиало от 917г. при кой владетел е?
a) Владимир Расате
b) Симеон
c) Петър
d) Иван Асен

Кой град е столица на България по времето на управлението на Асеневската династия?
a) Плиска
b) Търново
c) Преслав
d) Одрин

Кой английски владетел отхвърля католицизма?
a) Елизабет I
b) Хенри XII
c) Уилям I
d) Хенри XIII

На коя дата е битката при Върбишкия проход?
a) 12 април 812г.
b) 21 март 814г.
c) 26 юли 811г.
d) 24 декември 900г.

Кога е починал Иван Асен II?
a) 24 юни 1241г.
b) 26 юли 1243г.
c) 1 март 1244г.
d) 10 април 1241г.

Колко години трае 100 годишната война?
a) 100г.
b) 80г.
c) 99г.
d) 116г.

Кой е първият църковен глава на основаната през 870г. българска архиепископия?
a) Йосиф(Стефан)
b) Антим I
c) Йоан Цимисхий
d) Борис I

В коя от посочените групи имена се съдържат синовете на Хан Кубрат?
a) Аспарух,Тервел,Хилвуд,Силджибу,Алцеко
b) Котарг,Баян,Безмер,Курт,Алцеко
c) Боян,Котарг,Аспарух,Алцеко,Кувер
d) Кувер,Баян,Аспарух,Алцеко,Ернах

При кой български владетел е изсечен в скалите Мадарския конник?
a) Крум
b) Тервел
c) Омуртаг
d) Маламир

Кой е първият български владетел,който сече златни монети?
a) Цар Симеон
b) Цар Петър
c) Цар Иван Асен II
d) Иван Александър

Кои от изброените имена са от Крумовата династия?
a) Аспарух,Телец,Крум,Омуртаг,Паган,Пресиян
b) Аспарух,Крум,Борис I,Симеон I,Телец,Телерик
c) Петър I,Борис II,Роман,Маламир,Тудор Роксов,Симеон I
d) Крум,Омуртаг,Кардам,Маламир,Роман,Тервел

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 24599 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register