Българско средновековие: Question Preview (ID: 24592)


Below is a preview of the questions contained within the game titled Българско средновековие: История на България .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Кои територии приблизително е обхващала „Стара Велика България”?
a) днешен Казахстан
b) днешна Южна Русия и част от Белорусия
c) степите на днешна Южна Русия и голяма част от дн. Украйна
d) няма верен отговор

Кой от изброените византийски автори не дава сведения за образуването на Дунавска България и управлението на Тервел ( 700-721 )?
a) Теофан
b) Михаил Сирийски
c) Зигеберт
d) Йоан Скилица

В коя от посочените групи имена се съдържат синовете на Хан Кубрат?
a) Баян,Котарг,Аспарух,Алцеко,Кувер
b) Котарг,Баян,Безмер,Курт,Алцеко
c) Аспарух,Тервел,Хилвуд,Силджибу,Алцеко
d) Кувер,Баян,Аспарух,Алцеко,Ернах

Кога е починал Иван Асен II?
a) 26 юли 1243г.
b) 1 март 1244г.
c) 24 юни 1241г.
d) 10 април 1241г.

Кой е първият църковен глава на основаната през 870г. Българска архиепископия?
a) Йоан Цимисхий
b) Йосиф
c) Антим I
d) Борис

Хан Кубрат получава през 635г. от император Ираклий титлата?
a) логотет
b) кесар
c) патриций
d) магистър

Битката при Анхеало от 917г. при кой владетел е?
a) Петър
b) Владимир Расате
c) Иван Асен
d) Симеон

На коя дата е битката при Върбишкия проход?
a) 26 юли 811г.
b) 12 април 812г.
c) 21 март 814г.
d) 24 декември 900г.

Кой град е столица на България по времето на Асеневската династия?
a) Плиска
b) Търново
c) Преслав
d) Одрин

Кой английски владете отхвърля католицизма?
a) Уилям I
b) Хенри VIII
c) Елизабет I
d) Хенри VII

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 24592 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register