Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Question Preview (ID: 23879)


Below is a preview of the questions contained within the game titled Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αφορά την ενότητα 31 στην Ιστορία της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Στις Κεντρικές Δυνάμεις ανήκουν
a) Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία
b) Γερμανία, Ιταλία, Αυστροουγγαρία
c) Σερβία, Ιταλία, Γερμανία
d) Ρωσία, Ρουμανία, Ελλάδα

Η Αντάντ αποτελείται από τις
a) Γαλλία, Ρωσία, Βρετανία
b) Γερμανία, Δανία, Βρετανία
c) Ουγγαρία, Αυστρία, Ρωσία
d) Αλβανία, Μαυροβούνιο, Ιταλία

Τρεις αιτίες για το ξέσπασμα του πολέμου ήταν
a) σοσιαλισμός, μαρξισμός, κομμουνισμός
b) φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός, εθνικισμός
c) εθνικισμός, ιμπεριαλισμός, κομμουνισμός
d) εθνικισμός, ιμπεριαλισμός, μιλιταρισμός

Διάρκεια Πολέμου
a) Ιούλιος 1914-Νοέμβριος 1918
b) Ιούνιος 1915-Αύγουστος 1917
c) Μάιος 1914-Ιούλιος 1918
d) Απρίλιος 1915-Φεβρουάριος 1917

Ο Α΄ παγκόμιος πόλεμος είναι αλλιώς γνωστός κι ως πόλεμος
a) της πείνας
b) των τανκς
c) των χαρακωμάτων
d) των υποβρυχίων

Στην Ελλάδα το 1915 ξεκίνησε
a) Εκλογές για νέα κυβέρνηση
b) ο Εμφύλιος Διχασμός
c) Εκλογές για νέο βασιλιά
d) Διώξεις φιλελευθέρων

Συνθήκη με την οποία η Ρωσία συνήψε ειρήνη με τη Γερμανία
a) Μπρεστ-Λιτόφσκ
b) Τριανόν
c) Βουκουρεστίου
d) Λονδίνου

Σύμμαχες χώρες της Αντάντ ήταν
a) Πορτογαλία, Ισπανία
b) Ρωσία, Αυστρία
c) ΗΠΑ, Ελλάδα
d) Δανία, Βουλγαρία

Σημαντική ήττα της Αντάντ ήταν
a) στο Βερντέν
b) στο Σομ
c) στον Μάρνη
d) στα Δαρδανέλια

Η Ρωσία αποσύρεται από τον πόλεμο
a) αμέσως μετά την ανατροπή του τσάρου
b) με την Οκτωβριανή επανάσταση
c) με τη νέα φιλελεύθερη κυβέρνηση
d) δεν αποσύρεται

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 23879 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register