Micul Muzician: Question Preview (ID: 22763)


Below is a preview of the questions contained within the game titled MICUL MUZICIAN: Acest Joc Este Pentru A Verifica Cunoștințele însușite în Cadrul Orelor De Muzică. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Portativul este alcătuit din :
a) 5 linii
b) 4 linii
c) 3 linii
d) 6 linii

La înceutul portativului se scrie:
a) cheia do
b) cheia sol
c) cheia franceză
d) nu se scrie nimic

Durata de un timp se mai numește:
a) doime
b) pătrime
c) optime
d) șaisprezecime

Durata de jumătate de timp se mai numește:
a) doime
b) optime
c) șaisprezecime
d) pătrime

Durata de doi timpi se mai numește:
a) optime
b) doime
c) pătrime
d) șaisprezecime

În categoria genurilor muzicale populare se numără
a) doina
b) romanța
c) opera
d) valsul

În categoria genului muzical cult se numără:
a) colinda
b) valsul
c) cântecele de copii
d) balada

Potrivit de rar este egal cu:
a) Moderato
b) Andante
c) Allegro
d) Piano

Andante este egal cu:
a) Potrivit de rar
b) Rar
c) Allegro
d) Moderato

Intonarea unui cântec în dialog se mai numește cântare:
a) în cor
b) alternativă
c) forte
d) piano

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 22763 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register