Ajalugu: Question Preview (ID: 20998)


Below is a preview of the questions contained within the game titled AJALUGU: Ajaloo Test .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

mis aastal toimus oktoobri revolutsioon?
a) 1905
b) 1911
c) 1917
d) 1921

Kus kuulutati välja eesti vabariik?
a) tartus
b) pärnus
c) tallinnas
d) valgas

Kes oli esimene inimene kuul?
a) buzz aldrin
b) neil armstrong
c) david scott
d) alan shepard

Kes oli eesti esimene president?
a) toomas hendrik ilves
b) lennart meri
c) arnold rüütel
d) konstantin päts

Mis aastal lõppes põhjasõda?
a) 1732
b) 1721
c) 1711
d) 1698

Mis aastal algas 1 maailmasõda?
a) 1904
b) 1914
c) 1920
d) 1918

Millal taasiseseivus eesti?
a) 1990
b) 1986
c) 1993
d) 1991

Kelle vahel toimus rooside sõda?
a) prantslaste ja sakslaste
b) inglaste ja vnelaste
c) kahe suguvõsa vahel
d) itaalaste ja hispaanlaste vahel

Kui vana on tallinna südalinna kool?
a) 40 aastat
b) 39 aastat
c) 45 aastat
d) 48 aastat

Mis aastal tuli eestisse kroon?
a) 1991
b) 1992
c) 1995
d) 1989

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 20998 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register