Disaini ABC: Question Preview (ID: 20986)


Below is a preview of the questions contained within the game titled DISAINI ABC: Disaini ABC .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Milline mõiste siit ei seostu sõnaga sümmeetria?
a) Tugevus
b) Ilu
c) Tõde
d) Hea

Kus asub Islami arhitektuuri pärl Alhambra loss?
a) Egiptuses
b) Saudi - Araabias
c) Hispaanias
d) Portugalis

Mis riik võttis esimesena kasutusele ISO paberisuurused?
a) Riik, mida siin kirjas pole
b) Eesti
c) USA
d) Saksamaa

Mis vahe on kergetel ja rasketel värvidel?
a) Ühed on värvilised ja teised on hallikad värvid
b) Ühed on heledad ja teised on tumedad värvid
c) Ühed on tuletooni ja teised on jäätooni värvid
d) Erilist vahet pole

Mis vahe on soojadel ja külmadel värvidel?
a) Ühed on värvilised ja teised on hallikad värvid
b) Ühed on heledad ja teised on tumedad värvid
c) Ühed on tuletooni ja teised on jäätooni värvid
d) Erilist vahet pole

Mitu meelt on inimesel?
a) 5
b) 3
c) 4
d) 6

Mis on oluline kompositsioonivisandis?
a) Hea joonistusoskus
b) Visand on hariliku pliiatsiga tehtud
c) Visand on värvitud
d) Visandi selgus

Mis on visuaalne keel?
a) Kujutletav keel
b) Nähtav keel
c) Viipekeel
d) Mõni muu keel

Mille järgi on äratuntavad monumendid?
a) Raskuse
b) Silueti
c) Värvi
d) Materjali

Mida pannakse tavaliselt ajalehe esikaanel esimesena tähele?
a) Ajalehe nime
b) Värvi
c) Pilti
d) Suurt pealkirja uudisest

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 20986 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register