Szófajok: Question Preview (ID: 20160)


Below is a preview of the questions contained within the game titled SZóFAJOK: A Szófajokról Felismerését Gyakorolhatod Itt. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mi a szófaja a homok szónak?
a) főnév, anyagnév
b) főnév, gyűjtőnév
c) főnév, elvont név
d) melléknév

Mi az elől szó szófaja a mondatban: Dolgaim elől rejtegetlek.
a) névutó
b) határozószó
c) fönév
d) melléknév

Mi a szófaja az amilyen szónak a mondatban: Amilyen a ló, olyan a csikaja.
a) melléknévi vonatkozó névmás
b) melléknévi mutató névmás
c) határozószó
d) kötőszó

Mi a olvadó szó szófaja?
a) melléknévi igenév
b) melléknév
c) ige
d) határozószó

Mi az szeretet szófaja?
a) fönév, elvont név
b) fönév, tulajdonnév
c) fönév, fogalom
d) melléknév

Határozd meg a szépítkezik ige fajtáját!
a) visszaható ige
b) ható ige
c) gyakorító ige
d) szenvedö ige

Mi a szófaja a énekelvén szónak?
a) határozói igenév
b) ige
c) melléknév
d) melléknévi igenév

Hogyan fokozzuk az alsó szót felsö fokban?
a) legalsó
b) alsóbb
c) legalsóbb
d) nem fokozzuk

Mi a választanunk szó szófaja?
a) főnévi igenév
b) ige
c) fönév
d) melléknévi igenév

Mi a hunyorog szó szófaja?
a) ige
b) fönév
c) melléknév
d) igenév

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 20160 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register