Janari Mäng: Question Preview (ID: 16133)


Below is a preview of the questions contained within the game titled JANARI MäNG: Janar Luksepa Küsimustik .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

mis keelt räägitakse maailmas kõige rohkem?
a) inglise keelt
b) eesti keelt
c) vene keelt
d) hiina keelt

mis keel on Ameerikas ametlikuks keeleks?
a) inglise keelt
b) vene keel
c) soome keel
d) itaalia keel

Mis bussiga saab kesklinnast Viimsisse?
a) bussiga 1a
b) bussiga 34a
c) bussiga 8
d) bussiga 40

kuidas saab Mustamäe haiglasse?
a) bussiga 40
b) bussiga 8
c) bussiga 17
d) bussiga 34a

kus kohas asub subway?
a) viru keskuses
b) solarise vastas
c) vanalinnas
d) Viimsis

mis on lähim toidupood TSK-le?
a) comarket
b) solarise toidupood
c) konsum
d) selver

millal tuli h ja m Eestisse
a) 2009
b) 2010
c) 2008
d) 2013

mis seis jäi jalgpallis Eesti vs türgi?
a) 8-0 Eesti kasuks
b) 0-1 Türgi kasuks
c) 2-0 Eesti kasuks
d) 0-2 Türgi kasuks

kas Eesti pääses korvpallis EM-finaalturniirile järgmine aasta?
a) jah
b) ei
c) pole kindel veel
d)

milline neist jookidest ei ole tervislik?
a) piim
b) vesi
c) spordijook
d) energiajook

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 16133 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register