Kunst Ja Muusika: Question Preview (ID: 16030)


Below is a preview of the questions contained within the game titled KUNST JA MUUSIKA: Milline On Indias Muusika Milline On Elu Indias .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Milline muusika on Indias?
a) Räppimine
b) poppiline
c) Hindi
d) hip hop

Milline on India kunst?
a) Täppiliseld joonistatud
b) Selgelt joonistatud
c) Mitte välja möeldud
d) Välja möeldud

IndiaIndia tüüpi arhitektuur
a) Skulptuuri suurteosed on Boroboduri tempel
b) Vana- aegne maja
c) Mereääres olev majakas
d) Vanenenud tempel,pea linnas

Maalikunst Peale skulptuuri oli.... ?
a) Indialisi see ei huvitanud
b) Indias sellist asja ei teatud
c) Indias see ei arenenud
d) Indias hästi arenenud

Uuemad kultuurid:1-2 saj.
a) Kunsti ei olnud
b) motiivid Kujutava kunsti õitseaeg
c) Väga harvalik kunst
d) Kunst ei olnud ilus

Milliseid riideid kasutavad Indlased nende muusika videotes?
a) Helisevais asju (seelik,kleit)
b) Tavalisi riideid (särk,teksad)
c) Mitte midagi
d) Stiilseid asju

Kas Indias vöib olla pop muusikat?
a) see ei ole lubatud
b) kui tehakse pannakse vangi
c) ei vöi ja ei ole
d) on ja vöib

Kas Indias on tehtud muusikafilme ?
a) on väga paljusi, hästi hinnatuid
b) ei ole sobilik teha
c) ei osata teha
d) tahetakse teha aga ootavad veel luba

Kas Indias on kunsti muuseumi ?
a) On
b) Ei
c) Tehakse
d) Oli aga lammutati maha

Millal ehitati India kunsti muuseum?
a) 1900 aastal
b) 1991 aastal
c) 1887 aastal
d) 1889 aastal

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 16030 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register