Jalgpall: Question Preview (ID: 15829)


Below is a preview of the questions contained within the game titled JALGPALL: :) .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Kaua kestab üks jalgpallimatš?
a) 80 min
b) 45 min
c) 60 min
d) 90 min

Kaua kestab poolaegade vaheline paus?
a) 30 min
b) 10 min
c) 15 min
d) 20 min

Mida tähistab kollane kaart?
a) Mängust eemaldamist
b) Hoiatust
c) Tublit mängu
d) Väravat

Kus sai jalgpall alguse?
a) Hiinas
b) Jaapanis
c) Koreas
d) Euroopas

Millal kujunes välja jalgpall?
a) 5-6 Ekr
b) 2-3 Ekr
c) 1 Ekr
d) 100

Mitu meeskonda mängib ühel matšil?
a) 3
b) 1
c) 2
d) 4

Mitu liiget on ühel meeskonnal platsil?
a) 10
b) 11
c) 15
d) 5

Kus toimub mängu lahtilöök?
a) Platsi keskpunktist
b) Väravaposti kõrvalt
c) Platsi nurgast
d) Platsi äärest

Kes jälgib mängu reeglite täitmist
a) Kloun
b) Treener
c) Mängija
d) Kohtunik

Mis on mängu eesmärk?
a) Saada pall nurka
b) Saada pall väravasse
c) Seista paigal
d) Joosta ringi

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 15829 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register