Suvalised Teadmised: Question Preview (ID: 15825)


Below is a preview of the questions contained within the game titled SUVALISED TEADMISED: Kodu Töö .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

mitu tiiba on kesmiselt linnul
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

mida toodavad mesilased
a) mett
b) suhkurt
c) liha
d) mune

kui plaju maksab pakk piima säästu marketis
a) 78 senti
b) 1,20
c) 3 miljonit eurot
d) 80 senti

mida sööb taime toitlane
a) taimi
b) rohtu
c) kõike
d) liha

mitu jalga on ämblikul
a) 8
b) 6
c) 3425345364564356
d) 45

mitu tähte on taevas
a) 6
b) 12131
c) 234235346266345646356435676
d) 23

mis värvi on lõvi
a) kollane
b) roheline
c) punane
d) sinine

mis on eesti pealinn
a) Tallinn
b) Tartu
c) Pärnu
d) Narva

kui mittu õuna on keskmisel õunapuul suvel
a) 0
b) 85
c) 34
d) 55

mis värvi on armastus
a) punane
b) värvitu
c) kollakas-sinine
d) sinine

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 15825 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register