Töö Question Preview (ID: 15811)


TERE.[print questions]

-
a) -
b)
c)
d)

-
a) -
b)
c)
d)

-
a) -
b)
c)
d)

-
a) -
b) -
c) -
d) -

-
a) -
b)
c)
d)

Kuidas prooviti peatada 1920.ndatel toimunud inflatsiooni Saksamaal?
a) Trükiiti juurde paberraha
b) Peatati üleliigne kauba tootmine
c) Tõsteti tavakaupade hindu
d) Anti välja rohkem laene

Mida nimetati Suureks depressioniks?
a) Hispaania kodusõda
b) USA Börsikrahhi
c) 2. maailmasõja algust
d) Ülemaailmset majanduskriisi

Mis nime kandis 1920.-ndatel rajatud organisatsioon mille eesmärk oli 2.maailmasõja ära hoidmist?
a) Nõukogude liit
b) Uus Kurss
c) Natsionaalsotsialistlik Töölispartie
d) Rahvasteliit

Mis oli Benito Mussolini eesmärk Itaalia riigi juhina?
a) Vallutada naabermaad ja saada võimu üle Euroopa
b) Muuta Itaalia sama võimsaks, nagu seda oli vanaaja Rooma keisririik.
c) Abistada Saksamaad Versailles' süsteemi lammutamisega
d) Tagada endale palju liitlasi ja olla valmis sõja jaoks

Mis aastal lõppes 1.maailmasõda?
a) 29.märts 1918.a
b) 11.november 1918.a
c) 2.november 1916.a
d) 17.jaanuar 1917.a

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 15811 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register