PERIBAHASA: Question Preview (ID: 15398)


Below is a preview of the questions contained within the game titled PERIBAHASA: Mencari Makna Bagi Peribahasa Yang Diberikan. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Gulung Tikar
a) Peniaga yang berjaya membuka cawangan baru
b) Peniaga yang menanggung kerugian besar
c) Peniaga yang menang anugerah
d) Peniaga yang mendapat untung besar

Jadi Air
a) Cair
b) Beku
c) Kaku
d) Tumpah

Angkat kaki
a) Meninggalkan tempat dengan segera
b) Duduk diam-diam di satu tempat
c) Mencari ilham di pantai
d) Melompat-lompatkan kaki

Puteri Lilin
a) Orang yang tidak tahan panas
b) orang yang tidak tahan sejuk
c) Orang yang paling suka panas
d) Orang yang sentiasa kesejukan

Makan angin
a) Belajar
b) Melancong
c) Minum
d) Makan

Ringan Tulang
a) Rajin membantu membuat kerja
b) Malas membuat kerja
c) Bekerja sambil lewa
d) Bekerja dengan marah-marah

Langkah seribu
a) Lari dengan perlahan-lahan
b) Lari daripada masalah
c) Lari-lari anak
d) Lari dengan sekuat-kuat hati

Anak Itik
a) Anak saudara
b) Anak angkat
c) Anak pertama
d) Anak sendiri

Mencurah air ke daun keladi
a) Memberi nasihat kepada orang yang tidak mahu mendengar nasihat
b) Menyiram pokok keladi dengan air bersih
c) Memberi nasihat kepada orang yang sudi mendengar nasihat
d) Membuang air merata-rata tempat

Ajak-ajak ayam
a) Ajakan yang bersungguh-sungguh
b) Tulisan yang mudah dibaca
c) Ajakan yang tidak bersungguh-sungguh
d) Tulisan yang sukar dibaca

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 15398 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register