Mitswot Question Preview (ID: 1473)


Leerligen Moeten Een Situatie Koppelen Aan Een Mitswa. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Asjer heeft geen zin om in de tram voor een oudere vrouw op te staan. Welke mitswa negeert hij?
a) ve hadarta penee zaken
b) tsa'ar ba'ale chajim
c) ma'achiel re'eviem
d) hachnasat orchim

Tamar plant van haar zakgeld bij het JNF twee bomen in Israel. Welke mitswa doet zij?
a) sjalom bajit
b) ahawat Tsion
c) bikoer cholim
d) tsa'ar ba'ale chajim

Yoram gooit zijn lege cola blikje in de goot. Welke mitswa negeert hij?
a) pikoeach nefesj
b) gemiloet chassadiem
c) ve'ahavta lereacha kamocha
d) bal tasjchit

Noa koopt alleen make-up die niet op dieren is getest. Aan welke mits wa houdt zij zich?
a) tsa'ar ba'ale chajim
b) kabed et awicha ve'et imecha
c) bal tasjchit
d) sjalom bajit

Benjamin heeft zijn been gebroken en Sharon komt elke dag vertellen hoe het op school was.
a) bikoer cholim
b) pikoech nefesj
c) tefilla
d) hachnasat orchim

Lea komt netjes op de afgesproken tijd thuis van het schoolfeest. Aan welke mitswa houdt zij zich?
a) kabed et awicha ve'et imecha
b) kewod habriot
c) ve'ahavta lereacha kamocha
d) sjemirat halasjon

Als Dina haar spreekbeurt houdt praten Noam en Alon er de hele tijd doorheen. Welke mitswa negeren de jongens?
a) sjemirat halasjon
b) Talmoed Tora
c) kewod habriot
d) sjalom bajit

Sara is nieuw op joodse les en Riwka nodigt haar meteeen uit om te komen spelen. Welke mitswa doet Riwka?
a) sjalom bajit
b) bikoer cholim
c) kabed et awicha ve'et imecha
d) hachnasat orchim

Als Avi mis schiet met voetballen roept Micha keihard over het veld dat Avi echt stom is. Welke mitswa negeert Micha?
a) sjemirat halasjon
b) ahawat Tsion
c) hachnasat orchim
d) bal tasjchit

De bar/bat mitswa klas nodigt de leerlingen van de moskee voor een bezoek uit. Welke mitswa doet de klas?
a) kabed et awicha ve'et imecha
b) ve'ahavta lereacha kamocha
c) Talmoed Tora
d) tefilla

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 1473 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register